Bilgi Toplumu
ve
Dijital Dönüşüm

Modelleme

Kurum içi yönetimsel ve operasyonel bütün birimlerin kâr ve tasarruf amacının belirlendiği ilk aşamadır. Projede belirlenecek iş modeli için, gereken beyin fırtınası süreçlerinin işletildiği seviyedir. Kurum içi bütün birimlerle açık iletişimle atik ve etkin görüşmeler sağlanmaktadır. Genel çalışma iş plan taslağı için 7-14 gün hedeflenir.


Zaman

Özgün Projeler

Kapsam

Değer Üretimi

Maliyet

Kısıtlar Yönetimi

Tasarım

Kurum içi yönetimsel ve operasyonel bütün birimlerin kâr ve tasarruf amacının belirlendiği ikinci aşamadır. Projede belirlenen modelleme için, gereken saha süreçlerinin işletildiği seviyedir. Tasarım örneklemesi için, modelleme süreçleri sonrası 7-14 gün hedeflenir.


Zaman

Özgün Projeler

Kapsam

Değer Üretimi

Maliyet

Kısıtlar Yönetimi

Yöntem

Kurum içi yönetimsel ve operasyonel bütün birimlerin, kâr ve tasarruf amacının belirlendiği üçüncü aşamadır. Projede belirlenen tasarıma ait, süreç eylem iş planlarının işletildiği seviyedir. Yöntem eylem iş planı için, tasarım süreçleri sonrası 7-14 gün hedeflenir.


Zaman

Özgün Projeler

Kapsam

Değer Üretimi

Maliyet

Kısıtlar Yönetimi